Herhangi bir karşılık bulunamamıştır, lütfen aradığınız sözcüğü doğru yazdığınızdan emin olunuz.

x

Kaynaklar

Adal, Erhan (1978) Yeni Hukuk Ticaret İşletme Terimleri – Türkçe-İngilizce, Maya Matbaacılık Yayıncılık

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Akarsu, Prof. Dr. Bedia (1998) Felsefe Terimleri Sözlüğü, İnkılap Kitabevi

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Akdikmen, Resuhi (1985) İngilizce-Türkçe Oxford Resimli Ansiklopedik Sözlük, Güneş Yayınları, Ankara

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Akdikmen, Resuhi. (1984) Langenscheidt’s Grand Dictionary English-Turkish, Ders Kitapları A.Ş., İstanbul

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Aksoy, Ömer Asım (1962) Anayasa Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları.

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

AKSOY, Ömer Asım (1995) Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü 1, Atasözleri Sözlüğü. İstanbul: İnkilap Kitabevi.

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

AKSOY, Ömer Asım (1995) Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü 2, Deyimler Sözlüğü. İstanbul: İnkilap Kitabevi.

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Aktunç, H. (1990). Büyük Argo Sözlüğü. İstanbul: Afa. ISBN 975-414-030-8.

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Alaçam, Fethi Nusret (1962) İngilizce Türkçe Teknik Lugat, İnkılâp ve Aka Kitabevleri, İstanbul

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Alderson, A.D. – İz, Fahir. (1984) The Oxford Turkish-English Dictionary, New York, USA

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Alpay, Meral (1973) Kütüphanecilik Terimleri, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları.

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Altın Kitaplar (2000), İngilizce-Türkçe Sözlük, İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Altın Kitaplar (2000), Türkçe Altın Sözlük, İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Arıkan, Necmettin (---) Altın Sözlük İngilizce-Türkçe, Altın Kitaplar Yayınevi, Ankara

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Arıkan, Necmettin (1972), Telaffuzlu ve Bol Örnekli 50.000 Kelimeli Yeni İngilizce-Türkçe Sözlük, İstanbul: R. Zaimler Kitabevi

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Arıkan, Necmettin (1990), Altın Sözlük İngilizce-Türkçe Sözlük, 3. bs., İstanbul: Altın Kitaplar

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Arıkan, Necmettin (1990), Altın Sözlük Türkçe-İngilizce Sözlük, Genişletilmiş Yeni Basım, İstanbul: Altın Kitaplar

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Asafkan, Kenan (1978) Muhasebe Terimleri Lugatı, Okan Yayın Dağıtım, Ankara

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Atalay, Hamit (1999), İngilizce-Türkçe Sözlük, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Aydın, Mükerrem (1974), Fransızca-Türkçe Telaffuzlu Sözlük, İstanbul: Fono Yayınları.

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Ayverdi, İ. (2011). Kubbealtı Lugati-Misalli Büyük Türkçe Sözlük, Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul.

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Bakar, İsmail (1996). Turizm Sözlüğü, Tugev, İstanbul

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Baskakov, N.A. ve diğerleri (1994), Büyük Rusça-Türkçe Sözlük, İstanbul: Multilingual Yabancı Dil Yayınları

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Bayram, Ali (2001) İngilizce-Türkçe Teknik Terimler Sözlüğü, Fono Yayınları, İstanbul

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Bayram, Ali (2001) Türkçe-İngilizce Teknik Terimler Sözlüğü, Fono Yayınları, İstanbul

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Bayram, Ali (2016). İngilizce-Türkçe-İngilizce Büyük İş Sözlüğü, İstanbul.

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Bayram, Ali (2016). İngilizce-Türkçe-İngilizce Büyük Sözlük, İstanbul.

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Bayram, Ali (2016). İngilizce-Türkçe-İngilizce Büyük Teknik Sözlük, İstanbul.

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Bayram, Ali (2016). İngilizce-Türkçe-İngilizce Büyük Turizm Sözlüğü, İstanbul.

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Bayram, Ali ve Stolotneya, Galina (1999), Fono Modern Rusça-Türkçe, Türkçe-Rusça Sözlük, İstanbul: Fono Yayınları

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Baytop, Firuzan (2001) İngilizce-Türkçe Yapı Sözlüğü, Fono Yayınları, İstanbul

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Bussmann, H. (2006). Routledge Dictionary of Language and Linguistics (Trans. and Edt. Gregory Trauth ve Kerstin Kazzazi), Routledge, Taylor & Francis e-Library.

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Çankaya, Birsen - Bayram, Sumru (2001) İngilizce-Türkçe Universal Sözlük, Fono Yayınları, İstanbul

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Çankaya, Birsen ve Barlas, Nevin (2003), İtalyanca-Türkçe / Türkçe-İtalyanca Modern Sözlük, İstanbul: Fono Yayınları

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Çankaya, Birsen ve Gonzalez, Jose R. (2001), İspanyolca-Türkçe / Türkçe-İspanyolca Sözlük, İstanbul: Fono Açıköğretim Kurumu Yayınları

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Cem, Cemil (1976) A Collection of English Idioms, Ajans Türk Matbaacılık, Ankara

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Çepel, Necmettin (1996) Çevre Koruma ve Ekoloji Terimleri Sözlüğü, TEMA, İstanbul

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Çokar, Doğan (1968) Bilimsel ve Uygulayımsal Terimler Sözlüğü, Yetkin Yayınları, Ankara

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Collin, P.H. (1996) Dictionary of Medicine, Peter Collin Publishing, Middlesex, Great Britain

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Collins Cobuild (1989) Dictionary of Phrasal Verbs, Collins ELT, London

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Çöloğlu, Sedat (1993) Adli Tıp Sözlüğü, İstanbul

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Crystal, D. (2008). A Dictionary of Linguistics and Phonetics, Blackwell Publishing, USA/UK/Australia.

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Dear, Ian-Kemp, Peter (1997) Denizcilik Terimleri Sözlüğü, Kropi Yayınları, İstanbul

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Demir, Ö.- Acar, M. (2005) Sosyal Bilimler Sözlüğü, Adres Yayınları, Ankara

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Demiryan, Raffi (1997), İtalyanca-Türkçe Sözlük, İstanbul: İnkılap Kitabevi

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Doğan, Kenan (2006), Büyük Almanca-Türkçe Sözlük, İstanbul: İnkılap Kitabevi

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Ercan, A. (200). Şu Üretken Türkçemiz. İstanbul.

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Erelmalı, Sait (1984) Sigortacılık Sözlüğü, Yargıçoğlu Matbaası, Ankara

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Erhat, Azra (1962) Türkçe-Yabancı Kelimeler Sözlüğü, İnkılâp, İstanbul

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Erhat, Azra (1978) Mitoloji Sözlüğü Türkçe-İngilizce, Remzi Kitabevi, İstanbul

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Ernst, R. (1982) Dictionary of Engineering and Technology, (French-English) Oscar Brandstetter Verlag, Wiesbaden

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Ernst, R. (1984) Dictionary of Engineering and Technology, (English-French) Oscar Brandstetter Verlag, Wiesbaden

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Ernst, R. (1985) Dictionary of Engineering and Technology, (English-German) Oscar Brandstetter Verlag, Wiesbaden

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Ernst, R. (1989) Dictionary of Engineering and Technology, (German-English) Oscar Brandstetter Verlag, Wiesbaden

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Ertan, Güler (1994) Fotoğraf Terimleri Sözlüğü, Afa Yayınları, İstanbul

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Evinay, Kerim (1973) Haritacılık Terimleri Sözlüğü, Harita Genel Müdürlüğü, Ankara

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Fono Yayınları (2004), Fransızca-Türkçe Üniversal Sözlük, İstanbul: Fono Yayınları

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Fono Yayınları (2004), Fransızca-Türkçe Üniversal Sözlük, İstanbul: Fono Yayınları

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Fono Yayınları (2004), İngilizce Büyük Sözlük (İngilizce-Türkçe / Türkçe-İngilizce ), 1.bs., İstanbul: Fono Yayınları

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Foulquié, Paul (1994) Pedagoji Sözlüğü, Sosyal Yayınlar, İstanbul

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Gelen, Arif. (1966) İktisat ve Ticaret Lugatı, Çağdaş Yayınlar, Ankara

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Gültek, Vedat (2005), Rusça-Türkçe Sözlük, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Gürün, O. A. (1992), Türkçe-Fransızca Sözlük, İstanbul: İnkılâp Kitabevi

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Hançerlioğlu, Orhan (1982) Ticaret Sözlüğü, Remzi Kitabevi, İstanbul

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Hançerlioğlu, Orhan (1986) Ekonomi Sözlüğü, Remzi Kitabevi, İstanbul

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

HANÇERLİOĞLU, Orhan (1995). Türk Dili Sözlüğü, İstanbul: Remzi Kitabevi.

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Hançerlioğlu, Orhan (2000) İslami İnançlar Sözlüğü, Remzi Kitabevi, İstanbul

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Hançerlioğlu, Orhan (2001) Toplumbilim Sözlüğü, Remzi Kitabevi, İstanbul

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Hançerlioğlu, Orhan (2004) Felsefe Sözlüğü, Remzi Kitabevi, İstanbul

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Hansoy, Ferit Namık [yayım tarihi belirtilmemiş], Büyük Fransızca-Türkçe Sözlük, İstanbul : İnkılap Kitabevi

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Hasol, Doğan (2005) Mimarlık ve Yapı Sözlüğü, Yapı Yayın

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Hasol, Doğan (2008) Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü, YEM Yayın

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Hengirmen, M. (1999). Dilbilgisi ve Dilbilim Terimleri Sözlüğü, Engin Yayınevi, Ankara.

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

İmer, K; KOCAMAN, A ve ÖZSOY, A. S. (2011). Dilbilim Sözlüğü, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul.

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

İngilizce-Türkçe Karayolları Teknik Sözlüğü, TCK Matbaası, Ankara

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

İz, Fahir (1971), İngilizce-Türkçe Sözlük, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Jones, G.- Meadows, J.- Meriç, D.- Çankaya, B. (1998) Büyük Deyimler Sözlüğü, Fono Yayınları, İstanbul

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Karol, Sevinç ve Suludere Zekiye (2007), Biyoloji Terimleri Sözlüğü, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Keyder, Nur (1987) Para, Banka Sözlüğü, V Yayınları, Ankara

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Kocabay, Yalçın (1968), Türkçe-Fransızca Büyük Sözlük, Ankara: Başnur Matbaası

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Kocaman, Ahmet (1988) İngilizce-Türkçe-İngilizce Ardıç Sözlük, Ardıç Yayınları, Ankara

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Köksal, Nilüfer (2005), Rusça Standart Sözlük Rusça-Türkçe Sözlük / Türkçe-Rusça Sözlük, 1.bs., İstanbul: Engin Yayınevi

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Kut, İnci(1988), İspanyolca-Türkçe / Türkçe- İspanyolca Sözlük, İstanbul: İnkılap Kitabevi

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Metro-Longman Yayınları (1993), Longman-Metro Büyük İngilizce-Türkçe /Türkçe-İngilizce Sözlük, İstanbul: Metro-Longman

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Moran, A.Vahid (1971), Türkçe-İngilizce Sözlük, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Moran, A.Vahid (1985), Büyük Türkçe-İngilizce Sözlük, Gözden Geçirilmiş Genişletilmiş 1.bs, İstanbul: Adam Yayınları

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Moran, Vahid (1985) Türkçe-İngilizce Sözlük, Adam Yayınları, İstanbul

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Multilingual (2006), Rusça Yeni Sözlük Türkçe-Rusça Sözlük, İstanbul: Multilingual Yayınları

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Önertoy, Prof. Dr. Olcay ve Dr. Ferhan Oğuzkan, Beşir Göğüş, Mahir Ünü, Sevinç Koçak (1998) Yazın Terimleri Sözlüğü, Dil Derneği Yayınları

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Onur, Kamil (1981) Dış Ticaret Sözlüğü, Peter Collin Publishing, Ankara

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Ovacık, Mustafa (2000) İngilizce-Türkçe Hukuk Sözüğü, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü (T. İş Bankası Vakfı)

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Özen, Yaşar (1993), Almanca-Türkçe Sözlük, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Özön, N. (1995). Büyük Dil Kılavuzu. Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Özön, Nijat (1972), Telaffuzlu Fransızca-Türkçe Sözlük, Genişletilmiş Yeni Basım, İstanbul: Remzi Kitabevi

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Pınar, Reha (1973), Türkçe-İngilizce Sözlük, İstanbul: Remzi Kitabevi

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Redhouse, (1986) İngilizce-Türkçe Sözlük, İstanbul

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Renkliyıldırım, Önder. (2001) International Grand Dictionary English-Turkish, İnkılap Kitabevi, İstanbul

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Sak, Ziya (1978) A Commercial English Dictionary, Sak Yayınları, İstanbul

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Sankur, B., Istefanopulos, Y. (1997). Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Terimleri Sözlüğü. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Saraç, Tahsin (1976), Büyük Fransızca-Türkçe Büyük Sözlük, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Saraç, Tahsin (1994), Büyük Fransızca-Türkçe Sözlük, 5.bs., İstanbul: Adam Yayınları

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Saraç, Tahsin (1999), Büyük Fransızca-Türkçe Sözlük, İstanbul: Adam Yayınları

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Seyidoğlu, Prof. Dr. Halil, Ekonomi ve İşletmecilik Terimleri Sözüğü (İng-Türkçe), Güzem Can Yayınları, 2001.

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Seyidoğlu, Prof. Dr. Halil, Ekonomik Terimler Ansiklopedik Sözlük, Güzem Can Yayınları, 2002.

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Silahlı Kuvvetler İngilizce-Türkçe Askeri Terimler Sözlüğü (1969) Gnkur. Basımevi, Ankara

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Sinanoğlu, Oktay (2007), Açıklamalı Fizik, Kimya, Matematik Ana Terimleri Sözlüğü, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Steuerwald, Karl (1988), Almanca-Türkçe Sözlük, 1.bs., İstanbul: ABC Kitabevi

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Steuerwald, Karl (1996), Almanca-Türkçe Sözlük, İstanbul: ABC Kitabevi

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Tanış, Asım (1986), İtalyanca-Türkçe Büyük Öğretici Sözlük, İstanbul: İnkılap Kitabevi

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Tecer, Meral (1986) İngilizce Meslek Bilgisi, Yargı Yayınları, Ankara

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

TIBTD (1994) Isı Terimleri Sözlüğü, Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği, Ankara

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Tığrak, Ayhan (1980) Havacılık Sözlüğü – İngilizce-Türkçe, Çağlayan Kitabevi, İstanbul

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Topuz, Hıfzı (1968) Basın Sözlüğü, Gazeteciler Cemiyeti Yayınları, İstanbul

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Tuğlacı, Pars (1961) İngilizce Türkçe Tabir ve Mesleki Terimler Lugatı, İnkılâp Kitabevi, İstanbul

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Tuğlacı, Pars (1968), Büyük Fransızca-Türkçe Sözlük, İstanbul: Pars Tuğlacı Yayınları

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Tuğlacı, Pars (1988) İktisadi, Ticari, Hukuki Terimler Sözlüğü, ABC Kitabevi, İstanbul

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Tuğlacı, Pars (1991), Büyük Türkçe-Fransızca Sözlük, 4.bs., İstanbul: İnkılap Kitabevi

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Tuğlacı, Pars (2001) Bilimsel ve Teknik Terimler Sözlüğü Türkçe-İngilizce, İnkılâp, İstanbul

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Tuğlacı, Pars (2006), Büyük Türkçe-Fransızca Sözlük, 8.bs., İstanbul: İnkılap Kitabevi

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Tuncay, Çağlayan (1988) Çağlayan Elektronik Sözlüğü, Çağlayan Basımevi, İstanbul

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Tüze, Esat, Bankacılık Terimleri Sözüğü İngilizce-Türkçe Türkçe-İngilizce, İnkılap Kitabevi, 1993.

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Tüze, Esat, İngilizce-Türkçe Türkçe-İngilizce Dış Ticaret Terimleri Sözüğü, İnkılap Kitabevi,1993.

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Ulusoy, Zafer (2000), Almanca Modern Sözlük Almanca-Türkçe /Türkçe-Almanca Sözlük, İstanbul: Fono Yayınları

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Üner, Sunday (1972) Nüfusbilim Sözlüğü, Hacettepe Üniversitesi Yayınları

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Yalt, A.Rıza (1979), Çağdaş Fransızca-Türkçe Sözlük, İstanbul: Remzi Kitabevi

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Yılmaz, İlter (1992), İtalyanca-Türkçe Sözlük ve İtalyanca Fiiller, İstanbul: Türkmen Kitabevi

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Yücesoy, Cevat (1961) Banka, Muhasebe, Sigorta ve Ticari Muhaberat Lügatı, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Neşriyatı, Eskişehir

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Türk Dil Kurumu Terim Sözlükleri:

1.Ağaçişleri Terimleri Sözlüğü, 1968, Nazım Şanıvar.

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

2.Asalakbilim Terimleri Sözlüğü, 1970, Mehmet Turan Yarar.

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

3.Atletizm Terimleri Sözlüğü, 1976, Nurettin Alkanat.

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

4.Ayaktopu Terimleri Sözlüğü, 197'4, TDK.

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

5.Aydınlatma Terimleri Sözlüğü, 1973, Şazi Sirel.

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

6.Bitkibilim Terimleri, 1948.

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

7.Biyoloji Terimleri Sözlüğü, 1998, Sevinç Karol ve ark.

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

8.Budunbilim Terimleri Sözlüğü, 1973, Sedat Veyis Örnek.

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

9.Ceza Yargılama Yöntemi Yasası Terimleri Sözlüğü, 1972, Ahmet Erdoğdu.

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

10.Cimnastik Terimleri Sözlüğü, 1969, Cemal Alpman.

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

11.Coğrafya Terimleri Sözlüğü, 1980, Sami Öngör (R. İzbırak).

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

12.Çifteker Terimleri Sözlüğü, 1970, Hakkı Bekensir. 770 Prof. Dr. Şükrü Halûk Ahalin

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

13.Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü, 1972, Vecihe Hatiboğlu.

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

14.Dilbilim ve Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü, 1980, Berke Vardar.

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

15.Dilbilim Terimleri Sözlüğü, 1949, TDK.

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

16.Dirimbilim Terimleri Sözlüğü.

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

17.Döşem Terimleri Sözlüğü, 1969, Cavit Sıdal.

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

18.Edebiyat ve Söz Sanatları Terimleri Sözlüğü, 1949, TDK.

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

19.Eğitim Terimleri Sözlüğü, 1981, Ferhan Oğuzkan.

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

20.Felsefe Terimleri Sözlüğü, 1975, Bedia Akarsu.

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

21.Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü, 1978, Oktay Sinanoğlu.

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

22.Fizik Terimleri Sözlüğü, 1983, TDK.

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

23.Gökbilim Terimleri Sözlüğü, 1969, Abdullah Kızılırmak.

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

24.Gösterim Terimleri Sözlüğü, 1983, Özdemir Nutku.

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

25.Gramer Terimleri Sözlüğü, 1992, Zeynep Korkmaz.

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

26.Gümrük Terimleri Sözlüğü, 1972, İrfan Kızıklı.

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

27.Güreş Terimleri Sözlüğü, 197'4, İhsan Harmandalı.

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

28.Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü, 1968, Adnan Turanî.

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

29.Haber Dili Sözlüğü, 1968.

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

30.Halkbilim Terimleri Sözlüğü, 1978, Orhan Acıpayamlı.

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

31.Hekimlik Terimleri Sözlüğü, 1980, TDK.

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

32.istatistik Terimleri Sözlüğü, 1983, TDK.

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

33.Kentbilim Terimleri Sözlüğü, 1980, Ruşen Keleş.

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

34.Kılıçoyunu Terimleri Sözlüğü, 1970, Sait Yayla.

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

35.Kimya Terimleri Sözlüğü, 1981, TDK.

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

36.Kitaplıkbilim Terimleri Sözlüğü, 191 A, Berin U. Yurdadoğ.

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

37.Madencilik Terimleri Sözlüğü, 1979, TDK.

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

38.Mantık Terimleri Sözlüğü, 1976, Teo Grunberg-Adnan Onant.

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

39- Matematik Terimleri Sözlüğü, 1983, D. Çöker- T. Karaçay.

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

40. Matematik Terimleri Sözlüğü, 2000, Prof. Dr. Hilmi Hacısalihoğlu ve ark.

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

41. Medenî Hukuk Terimleri Sözlüğü, 1966, İ. Sungurbey.

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

42.Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü, 1972, Erdoğan Tekin.

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

43.Nükleer Enerji Terimleri Sözlüğü, 1995, M. Boyla-Y. Canküyer.

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

44.Ortaöğretim Terimleri Kılavuzu, 1963, TDK.

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

45.Otomobilcilik ve Motor Bilgisi Terimleri Sözlüğü, 1980, İ. Kuyumcu - Y. Beşerok.

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

46.Resmî Yazışmalar Sözlüğü, 1964.

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

47.Ruhbilim Terimleri Sözlüğü, 1980, Mithat Enç.

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

48.Sepettopu Terimleri Sözlüğü, 1969, Cem Atabeyoğlu.

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

49.Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü, 1981, Nijat Özön.

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

50.Sinema Terimleri Sözlüğü, 1963, Nijat Özön.

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

51.Tarih Terimleri Sözlüğü, 1981, Bekir Sıtkı Baykal.

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

52.Tarım Terimleri Sözlüğü, 1949, TDK.

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

53.Tecim-Maliye-Sayışmanlık-Güvence Terimleri Sözlüğü, 1972, M. Uyguner - H. Tüner.

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

54.Teknik Terimlerden Birkaç Örnek, 1949.

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

55.Teknik Terimleri, 1949.

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

56.Tiyatro Terimleri Sözlüğü, 1966, Haldun Taner-Metin And-Özdemir Nutku.

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

57.Toplumbilim Terimleri Sözlüğü, 1980, Özer Ozankaya.

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

58.Türe Terimleri, 1948.

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

59. Uçantop, Alantopu, Masatopu Terimleri Sözlüğü, 1968, Sinan Erdem.

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

60.Uygulayım Terimleri Sözlüğü, 1980, K. Türkay-S. Koçak.

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

61.Yapım iyeliği Terimleri Sözlüğü, 1971, Muzaffer Uyguner.

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

62.Yapıt Hakları Terimleri Sözlüğü, 1971, Muzaffer Uyguner.

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

63.Yasa Dili Sözlüğü, 1968.

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

64.Yerbilim Terimleri Sözlüğü, 1971, H. N. Pamir-Ö. Öztunalı.

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

65.Yazın Terimleri Sözlüğü, 1974, T. N. Gencan-H. Ediskun-E. Naci Gökşen.

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

66.Yöntembilim Terimleri Sözlüğü, 1981, Muzaffer Sencer.

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

67.Yumrukoyunu Terimleri Sözlüğü, 1968, Nihat Isıtman.

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

68. Zanaat Terimleri Sözlüğü, 1976, O. Acıpayamlı.

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

69. Zooloji Terimleri Sözlüğü, 1963, Sevinç Karol.

Yukarıda belirtilen eser, Vocabbie İngilizce Sözlük sitesi tarafından kaynak olarak kullanılmaktadır.

Çevrimiçi Kaynakça

http://www.tdk.gov.tr/

http://www.dildernegi.org.tr/

https://www.collinsdictionary.com/

https://www.oxforddictionaries.com/

https://www.merriam-webster.com/

http://www.tck.org.tr/kaynak/tr/cografya-sozlugu/cografya-sozlugu

x

Kullanım Koşulları

Bu siteyi herhangi bir şekilde kullanan gerçek veya tüzel tüm kullanıcılar, aşağıdaki koşulları peşinen kabul etmiş sayılırlar:

1) Bu mecrada kullanılan tüm veriler, Vocabbie İngilizce Sözlük, İngilizce Çeviri, Türkçe Çeviri ve Çeviri Sitesi'ne ait olup Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili uluslararası mevzuat ile hukuki koruma altındadır. Sitede yer alan veriler, herhangi bir başka sözlük veya bir ticari ürün oluşumunda, izinsiz olarak kısmen veya tamamen kullanılamaz.
2) Vocabbie İngilizce Sözlük, İngilizce Çeviri, Türkçe Çeviri ve Çeviri Sitesi, kullanıcılar tarafından önerilecek olan ekleme, düzeltme ve değişiklikleri olduğu gibi alma veya değiştirme hakkına sahiptir. Kullanıcı, sözlüğe alınan bu ekleme, düzeltme de değişiklikler nedeniyle daha sonra herhangi bir hak talep edemez.
3) Vocabbie İngilizce Sözlük, İngilizce Çeviri, Türkçe Çeviri ve Çeviri Sitesi, site içeriğini istediği gibi ve istediği zaman değiştirme hakkına sahiptir.
4) Vocabbie İngilizce Sözlük, İngilizce Çeviri, Türkçe Çeviri ve Çeviri Sitesi, otomatik programlar yardımıyla çok sayıda sorgu veya talep gönderen ve siteyi yavaşlatacak veya çalışmaz hale getirecek girişimlerde bulunan kullanıcıları engelleme ve haklarında yasal mercilere suç duyurusunda bulunma hakkına sahiptir.

x

Yapım Aşamasındadır.

Almanca Sözlük

x

Yapım Aşamasındadır.

Fransızca Sözlük

x

Yapım Aşamasındadır.

Rusça Sözlük

x

Yapım Aşamasındadır.

İspanyolca Sözlük

x

Yapım Aşamasındadır.

İtalyanca Sözlük

x

Yapım Aşamasındadır.

x

Yapım Aşamasındadır.

x

Yapım Aşamasındadır.

Çince Sözlük

x

İLETİŞİM

x

NEDEN BİZ

Sosyal mecraların her geçen gün artması ve artık bilgisayar kullanıcılarının daha profesyonel bir kimliğe bürünmesi ile birlikte Vocabbie İngilizce Sözlük ekibi olarak harekete geçtik ve web ara yüzü ve mobil dünyada sizlere çok daha sağlıklı ve çok daha güçlü hizmet sunmak adına bu platform ile birlikte karşınıza çıkıyoruz. İngilizce sözlük yapılanması olarak adım attığımız bu sektörde an itibarıyla çok fazla tercih ediliyor ve daha da önemlisi tavsiye ediliyoruz. Bizi tercih etmeniz için çok fazla neden var ve bu nedenlerden bir tanesi de esnek kelime haznemizdir. Her geçen gün yeni kelimeler dahil ediliyor ve daha da önemlisi bu kelimeler kısa sürede karşılık buluyor. İngilizce sözlük çalışmalarımızı daha geniş bir yelpazeye taşıdık ve bununla birlikte dünya genelinde konuşulan popüler dilleri de sitemize dahil ettik. İngilizce sözlük ile birlikte farklı dil gruplarına da tek bir tık ile ulaşabiliyorsunuz ve bu da bizi tercih etmeniz için önemli bir sebep olarak ortaya çıkıyor.

• Sahip olduğumuz güçlü kelime dağarcığının yanı sıra, sizlere gündelik hayatta çok sık kullanılan kelime öbeklerinin karşılığını da saniyeler içerisinde alabileceğiniz farklı bir sözlük formatı sunuyoruz.
• Ücretsiz ve üyelik gerektirmeyen bir sözlük hizmeti sunuyoruz ve daha da önemlisi çok sayıda insanı en iyi şekilde misafir edebilecek ve ağırlayabilecek güçlü bir alt yapıya sahibiz.
• Her geçen gün yepyeni kelimeler ekliyor ve sahip olduğumuz arşivi de daha muazzam bir noktaya taşıyoruz.
• 30 yıllık birikimin somut çalışması olarak karşınıza çıkan bu platform, sahip olduğu kalite ve standartları her geçen gün bir tık daha ileriye taşıyor ve beklentilere yanıt vermeyi başarıyor.
• Kullanıcı dostu işlevsel bir ara yüz çalışması sunuyoruz. Siteye giriş yaptığınızda karmaşık bir yapılanma sizleri beklemiyor ve aradığınız şeyi kısa sürede bulabiliyorsunuz.
• Farklı dilleri barındırıyor ve İngilizce ile sınırlandırmıyoruz.

x

MİSYONUMUZ

Dil, kendi içinde değil, dış dünya ile birlikte büyüyen ve gelişimini sürdüren canlı bir varlıktır. İlkokul yıllarımızdan bu yana yapılan bu klasik tanımın biraz dışına çıkmak ve dilin gelişimine sizleri de ortak etmek adına buradayız. Her geçen yıl ve her yeni dönem dil, kendi içerisinde bir bütünlük sağlar fakat dışarıdan gelen müdahalelere de kayıtsız kalamaz. Geçmiş yıllardaki dil yapısı ile günümüz dil yapısını incelediğiniz takdirde bunu sizler de daha net bir şekilde göreceksiniz. İşte bu yüzden diller arasındaki etkileşim de büyük önem taşıyor ve biz de Vocabbie İngilizce Sözlük ekibi olarak bu etkileşimi daha güçlü ve daha anlaşılır hale getirmek adına çalışmalarımıza devam ediyoruz.

İngilizce sözlük olarak çıktığımız bu yolda siz değerli ziyaretçilerimize daha belirgin ve daha doğru yanıtlar verebilmek adına karşınıza çıkıyoruz. Kendini sürekli yenileyen ve daha da önemlisi güncellemeyi başaran bir platform oluşturduk ve bu platformda kalabalık bir ekip yer alıyor. İngilizce sözlük yapılanmasını daha üst düzey seviyede tutmak ve sizlere daha kaliteli bir çalışma sunmak adına 30 yıllık bilgi birikimimizi gözler önüne sermeyi ve sizinle paylaşmayı tercih ettik. İngilizce sözlük ailemizden sizler de yardım alabilir ve taleplerinize bu adres üzerinden çok daha güçlü ve çok daha sağlıklı yanıtlar alabilirsiniz.

Misyonumuz, güçlü bir varlık olan dilin gelişimini en iyi şekilde takip ederek sizinle buluşturmaktır. Gelişen dünyaya ayak uydurmak ve bunu sizlere de ispat etmek adına karşınıza çıkıyor ve deneyim sahibi ekibimiz ile birlikte bunu başarıyoruz. Sözlük ailemiz geniş kelime haznesi ile birlikte anlamını aradığınız çok sayıda sözcüğe karşılık veriyor ve bunu da işlevsel bir platform aracılığı ile gerçekleştiriyor. Sitemizi incelediğinizde sizler de sıradan bir yapılanma olmadığımızı daha net bir şekilde fark edecek ve beklentilerinize de daha net bir şekilde yanıt alabileceksiniz. Dil konusunda geniş bir yelpaze ile karşınıza çıktığımızı daha önce de belirtmiştik. Peki hangi dillerde hizmet veriyoruz?

Bizim amacımız bu konudaki eksikleri tamamlamak ve geniş bir dil yelpazesi ile aradığınız hizmeti sizlere sunmak oldu. Hedeflerine emin adımlarla giden bir platform var karşınızda ve bu platforma üye olmak gibi bir zorunluluğunuz da yok! Tamamen ücretsiz olarak hizmet sunuyor ve dil yelpazemizi de her geçen gün biraz daha genişletiyoruz. Kalabalık dil seçeneği ile birlikte sizler de taleplerinize daha kısa sürede daha güçlü yanıtlar alabilecek ve bunu da saniyeler içerisinde yapabileceksiniz. Sözlük kavramını çok daha farklı bir boyuta taşıdık ve sizlerin talepleri doğrultusunda daha profesyonel ve daha etkili çalışmalar ile birlikte karşınıza çıkmaya da devam edeceğiz.

x

NELER SUNUYORUZ?

Sosyal mecralar, sözlük bazında sizlere yardımcı olmaya devam ediyor ancak dil konusunda ne yazık ki kısıtlı bir arşive sahipler ve zaten bizim amacımız da bu dil kısıtlamasını aşmak ve sınırları kaldırmak oldu. Sizlere toplam 7 dilde sözlük hizmeti sunuyoruz ve bunların hemen hepsinde kelime dağarcığımız diğer sitelere göre çok daha geniş ve güçlü! Sözlük arayışlarınıza yanıt veren bu platform, yine gündelik hayatında bu dile fazlasıyla hakim isimlerin destekleri ile oluşturuldu. Basit bir yapılanma yaratmak yerine daha güçlü ve daha dinamik bir oluşumu tercih ettik ve aldığımız geri dönüşler de bizi fazlasıyla tatmin ediyor. Vocabbie İngilizce Sözlük olarak aslında kendi alanımızda bir çığır açmış durumdayız çünkü şu ana kadar bütün dilleri bir arada sunup bu kadar kaliteli hizmet sunan bir siteye rast gelmedik ve sözlük çalışmalarının aslında ne denli zayıf olduğunu da görebiliyoruz. Amacımız, özenli ve çalışmalarımız sayesinde sizlere kaliteli ve güvenilir bir sözlük hizmeti sunmak ve bu konuda bir numara olduğumuzu herkese ispat etmektir. Vocabbie İngilizce Sözlük, çok sayıda editörün deneyimleri ile harmanlanmış ve oluşturulmuş bir yapıdır ve zaten incelemelerinizi yaptığınızda sizler de bunu daha net bir şekilde fark edeceksiniz.

Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi tek bir dil üzerine yoğunlaşmak yerine uzman olduğumuz çok sayıda farklı dile ile karşınıza çıkmak istedik. Fransızca, Çince, Almanca ve Rusça gibi diller öğrenilmesi nispeten daha zor dillerdir fakat Vocabbie İngilizce Sözlük sayesinde bu dilleri öğrenirken önünüze engel olarak çıkan kelime dağarcığı sorununu aşmanız çok da zor olmayacaktır. Çeşitli dillerin sözlük uzmanları ile bir araya gelerek yelpazemizi genişleterek farklı beklentilere de yanıt oluşturmaya çalıştık. Editörlerimiz sitemizde yer alan bütün dillere yoğun bir şekilde hakim olup bu hakimiyetlerini en iyi şekilde uygulamaya dökebiliyorlar. Hangi dilden olursa olsun, sözlük arayışlarınıza size sunmuş olduğumuz bu platform ile birlikte son verebilir ve gün içerisinde anlamını öğrenmek istediğiniz kelimeleri de bu adres aracılığı ile kısa sürede öğrenebilirsiniz.

İngilizce Sözlük
Platform olarak siz değerli ziyaretçilerimize neler sunduğumuzdan ve bunu ne şekilde karşınıza çıkardığımızdan bahsetmek istiyoruz. İngilizce sözlük çalışmaları çok fazla yapılıyor ve eğer sizler de araştırmalarınızı yaparsanız sosyal mecraların büyük bir kısmının aslında bu hizmeti sunduğunu fark edeceksiniz. Yapılanmalar gayet hoş fakat ne yazık ki kelime hazneleri bizimki kadar güçlü değil ve kelime öbeği aratmak istediğinizde tam olarak yanıt alamıyorsunuz ve bu durum da canınızı sıkabiliyor. İngilizce bir kelimenin karşılığını aradığınızda saçma sapan anlamlar ile karşılaşıyorsunuz. Ziyaretçi çekmek adına sözlük hizmeti sunuyorlar fakat beklentilere yanıt verme konusunda oldukça zayıflar.

İngilizce sözlük yapılanması ile adım attığımız bu sektörde rakiplerimizi de analiz etmeyi ihmal etmedik ve aslında onların eksiklerini ve hatalarını tekrarlamamak adına adım attık. Çalışmalarımızda önceliğimiz her zaman ziyaretçilerimiz oldu ve siteye giriş yaptıklarında beklentilerine yanıt almalarını sağladık. Sözlük kalıbı ve yapılanmasını daha farkı bir boyuta taşıyabilmek adına kalabalık bir editör kadrosu ile yola çıktık ve çıktığımız bu yolda güzel tepkiler aldığımızı da belirtmek isteriz. İngilizce sözlük şeklinde bir arama yaparsanız eğer çok sayıda çöp sitenin var olduğunu görebilirsiniz. Bizim en önemli hedefimiz doğru kelime öbeklerini doğru kelime anlamları ile karşınıza çıkarmak ve bunu da işlevsel bir platform aracılığı ile yapmaktır ve bunu da kısa sürede başardığımızı düşünüyoruz.

Almanca Sözlük
Örneğin Almanca gibi kullanımı zor olan bir dili de bünyemize dahil etmiş durumdayız. Almanca sözlük aramalarınıza da en doğru şekilde yanıt veren Vocabbie İngilizce Sözlük, 3 milyonu aşkın kelime haznesi ile sınıfının en kalabalık sitesi olarak da hizmet vermeye devam ediyor. Almanca sözlük araması yaparsanız eğer sektörde çok sayıda sitenin yer aldığını ancak kelime karşılıklarının ne yazık ki doğru sağlanamadığını sizler de göreceksiniz. Almanca sözlük çalışmalarımızda 30 yıllık bilgi birikimimizi ortaya koyduk ve uzman isimlerle çalıştık. Ekibimizdeki arkadaşlar bu diller hakim ve gündelik hayatında da bu dilleri konuşan insanlardan oluşuyor. Nispeten daha karmaşık dil yapısı ve kalıpları nedeniyle çok sayıda insanın öğrenmekte sıkıntı çektiği ve bu sıkıntıları biraz olsun azaltmak adına sosyal mecralar üzerinden sözlüklere ulaşmayı tercih ettiği bir dil olan Almanca, İngilizce kadar evrensel bir dil durumunda olmasa da hali hazırda bazı kurumlar işe alım için bu dili şart koşuyor ya da tercih sebebi olarak değerlendiriyor. Eğer sizler de o kurumlarda iş sahibi olmak ya da Almancayı öğrenmek isterseniz, sizlere sunmuş olduğumuz Almanca sözlük platformundan yardım alabilirsiniz.

Fransızca Sözlük
Fransızca sözlük çalışmaları ile de beklentilere daha güçlü bir şekilde yanıt veren bu platform, emin olun almak istediklerinizi size daha kısa sürede verecek ve kelime bazında en iyi şekilde yardımcı olacaktır. Fransızca sözlük araştırmalarınızı yaparsanız sınıfının en iyisi olduğunu sizler de daha net bir şekilde görebilirsiniz. Her geçen gün kendimizi biraz daha geliştiriyor ve beklentilerinize daha profesyonel bir şekilde yanıt veriyoruz. Fransızca sözlük aramalarınıza karşılık gelen çok sayıda platformdan daha güçlü bir arşive sahibiz ve zaten site içerisinde basit bir arama yaparsanız bunu fark etmeniz daha kolay olacaktır. Vizyon sahibi bir oluşum ve daha da önemlisi profesyonel bir ekip ile sizlere yardımcı olmaya devam ediyoruz.

İspanyolca Sözlük
İspanyolca sözlük olarak da sizlere hizmet sunuyor ve kelime bazında yine sektörün en güçlü sitesi olarak karşınıza çıkıyoruz. İspanyolca sözlük çalışması yapan çok fazla adres yok ve zaten var olan adresler de birbirine yakın bir örnek sergiliyor. Ne yazık ki saçma sapan kelime anlamları karşınıza çıkıyor ve beklediğinizi alamıyorsunuz. İşte bu konuda sektörün açıklarını kapatan bir platform olma yolunda emin adımlarla ilerliyor ve taleplerinize daha kısa sürede daha güçlü yanıtlar veriyoruz. İspanyolca sözlük arayışınıza yanıt veren Vocabbie İngilizce Sözlük, sizleri saçma sapan kelime öbekleri ile karşı karşıya getirmiyor ve daha da önemlisi gündelik hayatta kullanacağınız çok sayıda kalıbı örnekler ile birlikte incelemenize yardımcı oluyor.

İtalyanca Sözlük
Devam ediyoruz ve İtalyanca sözlük ile yelpazemizi biraz daha genişletiyoruz. Kelime haznemizin ne denli geniş olduğundan daha önce de bahsetmiştik ve bu dille birlikte sanıyoruz ki bunu da ispatlamış olacağız. İtalyanca sözlük konusunda da kendimize güveniyoruz ve eğer sitemizi sizler de detaylı bir şekilde incelerseniz ne demek istediğimizi çok daha iyi anlayacaksınız. İtalyanca sözlük çalışmalarımızı gerçekleştirirken kesinlikle çok detaylı bir araştırma yaptık ve sektördeki diğer siteleri de inceledik ve buna göre hareket ettiğimizi de belirtmek isteriz. İnsanlar, internet üzerinden geniş bilgi alabilmek istiyor ve taleplerine yanıt almak adına genellikle bu teknolojiyi tercih ediyorlar ancak sözlük bazında bir değerlendirme yapıldığında ne yazık ki çok sayıda zayıf platformun karşımıza çıktığını görebiliyoruz ve bu da internet kullanıcılarını sözlüklerden uzaklaştırıyor.

Rusça Sözlük
Alternatifleri ve hizmet politikamızı biraz daha genişlettik ve büyüttük. Rusça sözlük deneyimi de sunuyor ve yine güçlü kelime dağarcığımız ile birlikte bu etkileyici dil için de siz değerli dostlarımıza yardımcı oluyoruz. Aslında bizi tercih etmeniz için en önemli nedenlerden bir tanesi de budur. Klasik bir sözlük platformu oluşturmak yerine daha geniş kitlelere hitap eden bir mecra olma yolunda emin adımlarla ilerliyor ve Rusça sözlük avantajı da sunuyoruz. Sektörde bu dil ile ilgili hizmet veren çok fazla adres yok ve zaten hizmet edenler de kelime dağarcığı bakımından oldukça zayıf. Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi amacımız kesinlikle bu sektörün eksiklerini ortadan kaldırmak ve açıkları da hızlı bir şekilde kapatmaktır. Rusça sözlük hizmetimizden sizler de faydalanabilir ve taleplerinize yanıt alabilirsiniz.

Çince Sözlük
Bununla da sınırlı kalmıyoruz ve dünyanın belki de en zor kalıplarına sahip olan dili Çince ile de yakından ilgileniyoruz. Çince sözlük şeklinde bir arama yaparsanız sektörde bu talebinize ve aramalarınıza yanıt verecek özel bir adresin olmadığını sizler de görebilirsiniz. Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi biz bu konuda daha geniş bir yelpaze ile karşınıza çıkmak istedik ve Çince sözlük yapılanması ile de sizlere yardımcı olmak istedik. Editörlerimize güveniyoruz ve yine her dilde olduğu gibi anlamsız kelime öbekleri ve sözcükler ile sizleri karşı karşıya getirmiyoruz. Sitemizin sunduğu en büyük avantajlardan bir tanesi kesinlikle gündelik hayatta ihtiyacınız olacak olan kalıpları sizlere örnekler eşliğinde aktarıyor olmasıdır. Her dilin gündelik hayatta sık sık karşımıza çıkardığı kalıpları vardır ve bu kalıpları daha belirgin bir şekilde etiketler eşliğinde sizlere sunmaya devam ediyoruz. Çince sözlük konusunda da sınıfının en iyisi olmayı başaran bu adresi sizler de listelerinize alabilir ve taleplerinize de en iyi şekilde yanıt bulabilirsiniz.

Vocabbie İngilizce Sözlük bu konuda sizlere profesyonel bir şekilde yardımcı olacaktır ve sahip olduğu geniş kelime haznesi ile birlikte emin olun aradığınız birçok kelimeye de karşılık gelecektir. Çince sözlük çalışmamıza adım attığımız andan itibaren ziyaretçilerimizden çok fazla ilgi gördük çünkü henüz sosyal mecralarda bu denli güçlü bir oluşum ve platform yok! Var olan adreslerin zayıf kelime dağarcıkları ne yazık ki ziyaretçileri tatmin etmiyor ve bu da insanlarda yeni arayışları doğuruyor. Bu arayışlarınıza en kısa sürede yanıt vermek istedik ve Çince sözlük adresi ile birlikte karşınıza çıktık. Her geçen gün büyüyen ve her geçen gün kendini biraz daha geliştiren bu adreste sizler de yerinizi alabilir ve kelimelerin karşılıklarının yanı sıra gündelik hayatta çok sık karşınıza çıkacak olan kalıpların anlamlarına da yine site aracılığı ile kısa sürede ulaşabilirsiniz.

İşlevsel Yapılanma ve Kolay Kullanım
Sitemizi ilk kez ziyaret edenler için basit bir açıklama yapmak istedik ve en azından bu platformu çözmeniz açısından daha iyi olacaktır diye düşünüyoruz. Ana sayfada yer alan arama bölümü sizlere yardımcı olacak ve dil seçeneklerini ayarlamanızı daha basit hale getirecektir. Bu bölüme kelimeyi girip onay verdiğiniz takdirde saniyeler içerisinde kelimenin karşılığı sizlere sunulacaktır. Sözlük formatını daha işlevsel hale getirmeyi denedik ve bunu da en iyi şekilde başardığımızı düşünüyoruz.

Mobil Uygulama
Vocabbie İngilizce Sözlük, teknolojiyi de yakından takip ediyor ve gelişmelere en iyi şekilde ayak uyduruyor. Mobil uygulama üzerinden sizler de dışarıda olsanız bile hızlı bir şekilde anlamını öğrenmek istediğiniz kelimelerin aramasını yapabiliyor ve hizmet alabiliyorsunuz. Telefon, tablet ve benzeri teknolojik ürünler aracılığı ile uygulamamızı kullanabilir ve sözlüğünüzü cebinizde taşıyabilirsiniz. Size kolaylık sunmak ve erişimi daha basit hale getirmek adına bu uygulamayı aktif hale getirdik ve kısa sürede çok sayıda insan tarafından tercih edildi. Sözlük kavramı, Vocabbie İngilizce Sözlük ekibi tarafından çok farklı bir boyuta taşındı ve zaten incelemelerinizi yaptığınızda sizler de bunu net bir şekilde göreceksiniz.